CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12,46-50) “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ. Ðây là tục lệ của người Do Thái: bất cứ trẻ nhỏ nào cũng được dâng vào đền thánh để được thánh hiến và sau đó sẽ ở lại đền thờ một thời gian để giúp việc và phục vụ …

Tiếp tục đọc