CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,7-13)“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sám hối là chủ đề chính của thánh Gioan Tẩy Giả, sám hối cũng là lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giêsu khi Ngài khởi sự loan báo Tin Mừng. Sám hối cũng chính là lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ khi được Chúa sai đi lần đầu tiên, và cho đến nay, lời mời gọi sám hối vẫn luôn là một sứ điệp được gửi đến cho toàn …

Tiếp tục đọc