CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,24-30)“Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vào sấp mình dưới chân Người. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Quỳ gối và sụp lạy là hành vi diễn tả đức tin của con người đối với Thiên Chúa. Người biết quỳ gối, bái gối là người ý thức sự giới hạn của mình, đồng thời diễn tả lòng tôn kính, mến yêu đối với Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và cao cả. Người phụ nữ trong bài …

Tiếp tục đọc