CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (x. Ga 16,16-20) “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa Giêsu thấu biết hành trình nội tâm của từng môn đệ. Ngài biết rõ những việc sắp xảy đến cho Ngài có ảnh hưởng đến các ông, nhưng chính các ông lại chưa hề nghĩ tới. Ngài cho biết trước, để họ hình dung và có thể đón nhận được khi sự việc xảy đến: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi …

Tiếp tục đọc