CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,27-33) “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đã có khi nào chúng ta đặt vấn đề một cách nghiêm túc rằng: Thiên Chúa là Ai đối với tôi? Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đã theo Người, cùng sống với Người suốt thời gian dài: “Anh em bảo Thầy là ai?” (c.29) Ông Phêrô đã trả lời rất chính xác: “Thầy là Đấng Ki-tô.”  Nhưng sự chính xác đó có …

Tiếp tục đọc