CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN THÁNH

09.4.2020 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13,1-15)“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Với thánh lễ Tiệc Ly được cử hành vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta đã cùng với Giáo Hội bước vào Tam Nhật Thánh, còn gọi là Tam Nhật Vượt Qua: đó là 3 ngày cao điểm nhất trong năm Phụng Vụ. Chúng ta được tham dự và sống lại các biến cố cuối đời của Chúa …

Tiếp tục đọc