CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 5,12-16) “Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một cuộc gặp gỡ giữa một vị “Lương Y” và một bệnh nhân, giữa một người đang ở trong tình trạng khốn cùng bị mọi người xa lánh vì bệnh tật và một Đấng có thể kéo anh ta ra khỏi tình trạng khốn cùng đó để hòa nhập với mọi người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người …

Tiếp tục đọc