CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,29-34) “Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Mỗi thánh lễ, chúng ta vẫn hát: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót… xin ban bình an cho chúng con”. Sau đó, Linh mục giơ cao Mình Thánh và đọc lại câu nói của thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian…” (c.29). Chúng ta biết rằng: con …

Tiếp tục đọc