CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY

06.03.2020 – THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,20-26) “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Theo quan niệm của người Do thái, một người được xem là sống công chính khi người đó tuân giữ Lề Luật nghiêm ngặt và tỉ mỉ. Điển hình là những kinh sư và người Pha-ri-sêu, họ luôn cho mình là chuẩn mực trong việc giữ luật. Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su cho chúng …

Tiếp tục đọc