CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN THỨ NHẤT MÙA THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,1-12) “Con Người có quyền tha tội dưới đất” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa Giêsu đến thế gian để nói với con người về tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình yêu ấy thể hiện rõ ràng nhất khi Ngài tha thứ tội lỗi cho con người ngay cả khi con người chối bỏ Ngài. Tất cả các phép lạ Ngài làm đều là những dấu chỉ để nói lên tình yêu ấy. Ngài nói với con người rằng niềm hạnh phúc đích thực không phải là …

Tiếp tục đọc