CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

10.7.2020  –  THỨ SÁU TUẦN XIV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,16-23)“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trước khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng, Chúa đã dặn dò các ông cách thức gặp gỡ, giảng dạy, trừ quỷ và chữa bệnh với quyền năng Chúa ban cho. Chúa cũng dạy các ông về những hành trang cần thiết cho việc truyền giáo, đó không phải là của cải vật chất hay những bảo …

Tiếp tục đọc