CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12,1-8)  “Con người làm chủ ngày sa-bát” ( Mt 12,8) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Người xưa có câu viết rằng: “Dân có quốc pháp, gia có gia quy”, con người cần có luật pháp để không đi chệch hướng hoặc làm những điều sai trái. Xã hội nào cũng cần có luật pháp, luật pháp nhằm phục vụ công ích, và phục vụ cho con người. Theo luật của người Do thái: ngày sa-bát chỉ được cứu chữa những ai đang nguy tử. Người vi phạm ngày sa-bát có thể …

Tiếp tục đọc