CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

17.7.2020 – THỨ SÁU TUẦN XV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12,1-8)“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bất  kỳ một quốc gia hay một đoàn thể nào cũng có những luật riêng, nhằm mục đích giữ sự an toàn và trật tự trong tổ chức hay quốc gia đó. Nhưng trên hết và trước hết, luật pháp dùng để phục vụ cho sự phát triển xã hội và con người. Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu về thói giữ luật ngày …

Tiếp tục đọc