CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 16,24-28) “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong năm 2018, đã có 19 Thánh lễ tuyên phong Chân phước được cử hành tại nhiều nơi. Đặc biệt, ngày 14/10/2018 Giáo Hội có thêm 7 vị Hiển thánh. Gần chúng ta hơn là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – Ngài đã được Giáo Hội nhìn nhận là “Đấng Đáng Kính” ngày 04.05.2017. Các vị Thánh và chân phước này là ai vậy? Họ là những …

Tiếp tục đọc