CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY

13.03.2020 – THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21,33-43.45-46)“Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Từ đời đời, con người là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Ngay khi sáng tạo, Thiên Chúa cho con người được làm chủ và hưởng dùng mọi thứ tốt đẹp trong vườn địa đàng[1]. Khi con người phản nghịch và bị đuổi ra khỏi địa đàng[2], Thiên Chúa lại chọn Israel (Do Thái) làm Dân Riêng và cho họ …

Tiếp tục đọc