CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,13-19) “Người lập nhóm Mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước…” Lời bài hát “Chính Chúa chọn con” của nhạc sỹ Hồng Bính được nhiều người yêu mến, đã nói lên huyền nhiệm ơn gọi của các Tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay. Thông thường thì người môn …

Tiếp tục đọc