CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 22,34-40) “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và ngươi yêu người thân cận như chính mình.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay để trả lời cho thắc mắc của vị Luật sĩ, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả Lề Luật thành một giới răn duy nhất là mến Chúa và yêu người. Hai mệnh lệnh này là một giới răn duy nhất, bởi vì không thể kính mến Chúa mà lại ghét bỏ …

Tiếp tục đọc