CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 5,33-39) “Rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến !Phần lớn con người đều ngại thay đổi. Cả cuộc đời dường như chỉ muốn mãi quẩn quanh trong cái được gọi là “vùng an toàn”. “Vùng an toàn” ấy được bao bọc bởi những gì đã biết – đã được học – đã được nghe – đã có kinh nghiệm – đã quen thuộc… Dần dà, chẳng  ai muốn thoát khỏi đó, bởi sợ sự “an toàn” sẽ …

Tiếp tục đọc