CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

18.9.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXIV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 8,1-3)“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ …” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngay từ khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam, có nữ và cả hai đều bình đẳng[1]. Nhưng có lẽ chưa bao giờ người phụ nữ được nhìn nhận đúng với vai trò và phẩm giá của mình, dù trong bất cứ thời đại, xã hội nào. Trong xã hội Do thái cũng vậy. Gia phả của Chúa Giêsu …

Tiếp tục đọc