CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,18-22) “Anh em bảo Thầy là ai?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong quá trình huấn luyện các tông đồ, Chúa Giêsu đã dày công biết bao! Ngài gọi họ, cầu nguyện cho họ, và chọn ra nhóm Mười Hai, sai họ đi từng hai người một, rao giảng về Nước Trời và trừ quỷ. Chắc chắn những việc đó đã gây nên một làn sóng dư luận như là một sự kiện nóng bỏng, gây xôn xao trong dân chúng, đến nỗi ai cũng nghĩ Ngài là một vị ngôn …

Tiếp tục đọc