CÙNG MẸ SÔNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,13-16) “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din!  Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay Chúa Giê-su đã nổi giận với ba thành phố Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um. Chúa không nổi giận với những căn nhà hay với những khu phố, nhưng với những con người sống trong đó. Họ đã làm gì khiến cho Đức Giêsu nổi giận như vậy? Thưa vì họ không sám hối, khi chứng kiến các dấu lạ Đức Giêsu đã thực hiện như cho kẻ chết sống lại, người què đi được, người …

Tiếp tục đọc