CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,26-38) “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Biến cố Thiên thần truyền tin cho ông Dacaria về việc ra đời của Gioan Tẩy Giả có thể được xem như khúc dạo đầu của bản tình ca cứu độ, mà nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca ấy chính là biến cố Truyền Tin cho Đức Maria. Thánh sử Luca đã thuật lại biến cố trọng đại này với một ngôn ngữ vừa đơn sơ vừa trang trọng: “Sứ thần vào …

Tiếp tục đọc