CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34) “Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông xã hội, ta biết được tình hình Giáo Hội khắp năm châu để hiệp thông và cầu nguyện; đặc biệt là Giáo Hội đang gặp phải biết bao đau khổ, phải đối diện với rất nhiều chống đối và bách hại đến từ bên trong cũng như từ bên ngoài, chẳng hạn như năm 2018 …

Tiếp tục đọc