CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 17,26-37) “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến,Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta rất chi tiết về ngày Người đến lần cuối cùng. Với hai ví dụ về thời của ông Nôê và thời ông Lót, Ngài nhấn mạnh cho ta thấy ngày đó sẽ xảy đến một cách bất ngờ: “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, …

Tiếp tục đọc