CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

20.11.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXXIII TNLc 19,45-48“…toàn dân say mê nghe Người” (Lc 19,48) Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:Thánh Antôn Pađôva là một nhà giảng thuyết lừng danh. Khả năng giảng thuyết của ngài đã làm say mê biết bao người. Những lời giảng nảy lửa của ngài còn làm cho rất nhiều người tội lỗi hoán cải. Đặc biệt, theo truyền thuyết, cả đến chim, cá cũng muốn nghe thánh nhân giảng dạy. Trong Tin Mừng hôm nay, toàn dân cũng say mê nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Sau khi vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đuổi hết …

Tiếp tục đọc