CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 21,29-33) “Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối với Tin Mừng chúng ta đã nghe trong những ngày qua, Chúa Giêsu đang nói về những biến cố sẽ xảy đến: những điềm lạ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao, biển gầm sóng vỗ và chiến tranh chết chóc xảy ra, sẽ là những biến cố báo hiệu Triều Đại Thiên Chúa sắp đến, …

Tiếp tục đọc