CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,31-37) “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Mỗi lần có dịp đến Trung Tâm Khuyết Tật Bình Triệu, tôi hay la cà để nói chuyện với những người bị câm, vì tôi hiểu những người bị khuyết tật này rất thích được người khác đến thăm và nói chuyện. Nhưng khổ một nỗi: họ diễn tả bằng nhiều cách nhưng vẫn không thể làm cho người khác hiểu được điều họ muốn nói. Thế mới hiểu niềm vui sướng của …

Tiếp tục đọc