CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,34-9,1) “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bất cứ ai muốn thành công ở một lãnh vực nào đều phải trải qua giai đoạn thử thách để có thể đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.  Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta lên đường với Ngài để được hưởng sự sống muôn đời. Trước khi bước vào sự sống thật, sự sống mới, Ngài mời …

Tiếp tục đọc