CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,45-52) “Cứ yên tâm chính Thầy đây, đừng sợ!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong cuộc sống, có rất nhiều nỗi lo âu sợ hãi luôn ám ảnh con người: sợ mất những gì đang sở hữu, sợ đau vì phải chịu đủ thứ bệnh tật, sợ thất bại, sợ chết… Có những nỗi sợ do hoàn cảnh khách quan đưa đến, cũng có những cái do chủ quan từ bên trong con người. Nguyên nhân của những nỗi sợ là do con người phải đối diện với một hoàn cảnh …

Tiếp tục đọc