CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN THỨ NHẤT MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 15,29-37)“Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Mùa Vọng hướng lòng chúng ta về việc chờ đón Chúa đến. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã loan báo rằng Đức Chúa sẽ chiêu đãi toàn dân một bữa tiệc trên Núi thánh khi Người đến cứu độ muôn dân.[1] Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ mà các ngôn sứ đã loan báo. Khi cùng với các môn đệ đang đi qua …

Tiếp tục đọc