CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

10.6.2020 – THỨ TƯ TUẦN X TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,17-19)“Thầy đến không phải là để bãi bỏ (Lề Luật), nhưng là để kiện toàn” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã ban Lề Luật cho ông Môsê trên núi Sinai, và ông đã truyền lại cho dân chúng. Chính vì thế, cho dù nói “Ông Môsê truyền” luật này hay luật kia, thì ai cũng hiểu Luật do chính Thiên Chúa ban hành. Bài Tin mừng hôm nay vẫn trong trình thuật Bài giảng trên núi, tiếp sau Tám mối …

Tiếp tục đọc