CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

15.7.2020  – THỨ TƯ TUẦN XV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,25-27)“Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sau khi miệt mài rao giảng cho các thành thị và làm nhiều phép lạ tại đó, Chúa Giêsu đã nhìn lại những thành quả công việc của mình và chỉ thấy: số những kẻ tin chỉ là “những kẻ bé mọn”, đơn sơ chất phác. Thành phần không đón nhận Tin Mừng lại là những “bậc khôn ngoan thông thái” và dân cư những thành thị mà Chúa đã …

Tiếp tục đọc