CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,1-6) “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ?…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người. Ngài quý trọng con người biết bao! Cho dù Ngài vẫn hết lòng tôn trọng và thực thi Lề Luật, vì Lề luật diễn tả ý muốn của Thiên Chúa, Cha của Ngài. Thiên Chúa luôn muốn điều tốt lành cho con người, để con người được sống và sống dồi dào. Nhưng khi Lề Luật trở nên khắt khe và gánh nặng cho con người, …

Tiếp tục đọc