CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,20-26) “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Là con người, ai cũng mong muốn hạnh phúc và không ngừng nỗ lực tìm kiếm nó. Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta con đường tốt nhất để đạt tới hạnh phúc mà con người đang kiếm tìm. Con đường đó không phải là con đường mà người đời nói đến, nhưng là con đường các mối …

Tiếp tục đọc