CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,1-6) “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay, Đức Giêsu tụ họp Nhóm Mười Hai lại và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Hành trang mà Chúa trao cho các ông là sức mạnh, quyền năng trên ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Đức Giêsu muốn các môn đệ được thanh thoát, nhẹ nhàng, để chỉ chú tâm cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài căn dặn các ông: “Anh em …

Tiếp tục đọc