CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 18,1-5.10) “…các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày hôm qua, Giáo Hội mừng kính Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, một trong 4 vị nữ tiến sĩ của Hội Thánh. Đặc biệt, những kinh nghiệm thiêng liêng và Linh đạo Nên Thánh Bé Nhỏ của Thánh Nữ đã có ảnh hưởng lớn lao đến nền thần học và linh đạo của Giáo Hội. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính các Thiên Thần Bản …

Tiếp tục đọc