CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,1-4) “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Cầu nguyện là một việc thực hành trong hầu hết các tôn giáo, nó thể hiện cách tương quan giữa con người với Đấng mà người ấy tôn thờ. Có thể nói: cầu nguyện là một nhịp cầu nối kết giữa con người với Thần linh của họ. Có nhiều hình thức cầu nguyện, có khi là bày tỏ một ước muốn và tự nguyện cam kết sống điều mình muốn bằng hành động …

Tiếp tục đọc