CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,39-48) “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sẵn sàng là một thái độ tích cực cần thiết để bắt đầu một công việc, một kế hoạch đã được dự tính trước đó, là sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng để tiếp nhận bất cứ điều gì sẽ xảy đến ngoài dự tính, ngoài mong đợi. Đó cũng chính là thái độ mà Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của Ngài phải có trong cuộc gặp gỡ quyết định của họ với Ngài. …

Tiếp tục đọc