CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

21.10.2020  –  THỨ TƯ TUẦN XXIX TNTin Mừng theo thánh Lu-ca. (Lc 12,39-48)“Ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan…?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Chúng ta vẫn nghe đây đó có những người làm thuê tận tâm và trung tín với chủ rồi lâu ngày được chủ nhận làm con, cho ăn học, cho hưởng gia tài; hoặc có những cậu ấm, cô chiêu coi người quản gia như ông bà, cha mẹ… người ta cho rằng những người giúp việc ấy thật có phúc! Thế nhưng, ai cũng thấy rõ: cái phúc ấy không …

Tiếp tục đọc