CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 1,18-24) “Ông Giu-se là người công chính.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai của hành trình Mùa Vọng, giai đoạn đặc biệt hướng về biến cố Chúa đến lần thứ nhất để cứu độ muôn dân. Hôm qua, trình thuật về gia phả của Chúa Giêsu Kitô đã minh chứng Người là con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, Người chính là Đấng Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Hôm nay, thánh sử Matthêu tiếp tục trình bày cho chúng …

Tiếp tục đọc