CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN I TN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 1,29-39)“Bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Một ngày hoạt động của Chúa Giêsu được thánh sử Mác-cô gói gọn trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta đọc hôm nay: Chúa đi thăm viếng các gia đình, gặp gỡ, giảng dạy, chữa bệnh và cầu nguyện. Đặc biệt khi đi thăm viếng nhà ai, Người rao giảng bằng việc làm, bằng sự hiện diện và cử chỉ ân cần hơn là bằng lời …

Tiếp tục đọc