CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 14,25-33) “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chuyến đi xe đò từ Đà Lạt xuống Sài gòn vừa đến khoảng Dốc Mơ, xe chậm lại để đón một hành khách trẻ, có vẻ là sinh viên. Khách hỏi: “Đi Sài-gòn bao nhiêu?” Phụ xe trả lời: “Lên đi, lên đi. Có giá hết rồi!” Khách lên xe. Khi xe chạy rồi, người khách trẻ hỏi lại giá tiền lần nữa. Khi đó …

Tiếp tục đọc