CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

04.11.2020 –  THỨ TƯ TUẦN XXXI TNLc 14,25-33“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa tiêu thụ và tích lũy thì lời mời gọi “từ bỏ hết những gì mình có” thật là một đòi hỏi có vẻ nghịch lý. Nhưng đó lại là điều kiện Chúa Giêsu nêu rõ cho những ai muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Thật vậy, ta thấy Chúa Giêsu có vẻ đòi hỏi …

Tiếp tục đọc