CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 17,11-19) “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Lòng biết ơn là giá trị cốt yếu nhất của một đời người, vì nó nhắc nhở con người về chân lý nền tảng của cuộc sống, đó là sự sống không tự nhiên mà có. Tôi không tự mình mà hiện hữu, tôi không tự mình mà nên người. Tôi không thể sống mà không cùng hiện hữu với người khác. Tôi không thể hạnh phúc mà không cần nhờ …

Tiếp tục đọc