CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 19,11-28) “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Những tháng cuối năm luôn là thời gian bận rộn nhất với tất cả mọi người: Các công ty lo tính sổ, kết toán công việc của cả một năm, đánh giá và nhận định lỗ lãi thế nào, và đề ra kế hoạch làm việc cho năm tới. Đó cũng là thời gian những công nhân ưu tú mong được thưởng và những công nhân trễ nải thường lo sợ bị cho nghỉ …

Tiếp tục đọc