CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,1-6)“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? … Và họ vấp ngã vì Người.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô không nêu tên quê quán của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể xác định là Nazarét, dựa vào Lc 4,16: “Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng…”. Thật vậy, dân làng dường như rất quen thuộc với Đức Giêsu trong thời gian Người sinh sống tại quê hương …

Tiếp tục đọc