CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,22-26) “Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Một bà cụ vẫn thường cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin chữa con khỏi bệnh, để con có thể tự phục vụ mình; còn nếu không được thế, xin cho con được chết, để không làm phiền đến ai.” Lời cầu xin của bà có vẻ rất chân thành, nhưng hầu như không được Chúa nhận lời: bà vẫn cứ nằm liệt giường từ năm này …

Tiếp tục đọc