CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

27.5.2020 – THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 17,11b-19)“Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Người ta vẫn nói: “thế gian thì chín người mười ý”, nhất là khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao thì ai cũng muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ. Chẳng ai chịu lắng nghe người khác nhưng ai cũng muốn mọi người lắng nghe mình. Do đó, sự chia rẽ là hậu quả tất yếu và đó là “tinh thần thế gian” mà các môn …

Tiếp tục đọc