CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN THÁNH

08.4.2020 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 26,14-25)“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trình thuật Tin Mừng hôm nay của thánh sử Mát-thêu mang một bầu khí u buồn khi Chúa Giêsu tiên báo rằng một người trong các môn đệ sẽ nộp Ngài. Chúa vô cùng đau đớn khi nói: “Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (c.24). “Cùng chấm một dĩa” là hình ảnh của một người rất thân thiết và …

Tiếp tục đọc