CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN

08.6.2020 – THỨ HAI TUẦN X TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,1-12)“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong suốt hành trình rao giảng, Đức Giêsu thường hay chúc phúc. Khi thì: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”[1] Với các môn đệ, Chúa nói: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe”[2],  hoặc: “Phúc thay những người không thấy mà tin!”[3]. Hôm nay, …

Tiếp tục đọc